Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 19, item 13

13 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Een brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 7 november het haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstel van (Rijks)wet gedrukt onder het nummer 34503 heeft aangenomen. 

De Voorzitter stelt voor deze brief voor kennisgeving aan te nemen. 

Brieven regering:

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 13 november 2017 te Brussel - 21501-28-164 

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 03 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 13 november 2017 te Brussel - 21501-28-164 

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 03 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda OJCS-Raad 20 en 21 november 2017 - 21501-34-280 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 07 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda OJCS-Raad 20 en 21 november 2017 - 21501-34-280 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 07 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling Een eerlijk en efficiënt belastingstelsel in de EU voor de digitale eengemaakte markt - 22112-2418 

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 03 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling Een eerlijk en efficiënt belastingstelsel in de EU voor de digitale eengemaakte markt - 22112-2418 

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 03 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Herschikking verordening passagiersrechten spoor - 22112-2419 

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 03 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Herschikking verordening passagiersrechten spoor - 22112-2419 

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 03 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling bestrijding illegale online content - 22112-2420 

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 03 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling bestrijding illegale online content - 22112-2420 

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 03 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-195 

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 07 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-195 

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 07 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport 'Burgerschap in het voortgezet onderwijs: Nederland in vergelijkend perspectief' van Civic and Citizenship Education Study (ICCS) - 31289-354 

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 07 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport 'Burgerschap in het voortgezet onderwijs: Nederland in vergelijkend perspectief' van Civic and Citizenship Education Study (ICCS) - 31289-354 

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 07 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over de onderzoeksopzet van de voorgenomen beleidsdoorlichting van beleidsartikel 12 "Kasbeheer" - 31935-43 

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 06 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over de onderzoeksopzet van de voorgenomen beleidsdoorlichting van beleidsartikel 12 "Kasbeheer" - 31935-43 

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 06 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Cultuur in Beeld 2017 - 32820-219 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 03 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Cultuur in Beeld 2017 - 32820-219 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 03 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord op vragen over de kabinetsreactie IPKO 2017 en over samenwerkingsbeleid Aruba en Nederlandse Antillen - 33845-24 

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 06 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord op vragen over de kabinetsreactie IPKO 2017 en over samenwerkingsbeleid Aruba en Nederlandse Antillen - 33845-24 

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 06 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op berichten dat orkaangetroffenen uit Sint Maarten nu in Nederland hun heil zoeken, zonder inkomen of passende huisvesting - 34773-4 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 06 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op berichten dat orkaangetroffenen uit Sint Maarten nu in Nederland hun heil zoeken, zonder inkomen of passende huisvesting - 34773-4 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 06 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34775-XVII-7 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 03 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34775-XVII-7 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 03 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verdrag:

Overeenkomst betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn verleend; Genève, 14 juni 2017 - 2017Z14854 

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 07 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overeenkomst betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn verleend; Genève, 14 juni 2017 - 2017Z14854 

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 07 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overig: 

Verslag van een interparlementaire conferentie betreffende het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie - 33130-11 

Tweede Kamerlid, R. de Roon (PVV) - 07 november 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd.