Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 37, item 28

28 Stemmingen Studiefinanciering BES

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES) (34331). 

(Zie vergadering van 15 december 2016.) 

De voorzitter:

Het amendement-Van Meenen (stuk nr. 9) is ingetrokken. 

In stemming komt het subamendement-Van Meenen (stuk nr. 20). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit subamendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Rog/Duisenberg (stuk nr. 19, I) tot het invoegen van een onderdeel A. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 19 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Van Meenen (stuk nr. 10) tot het invoegen van een onderdeel Aa. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het subamendement-Van Meenen (stuk nr. 20) en de nader gewijzigde amendementen-Rog/Duisenberg (stuk nrs. 19, I tot en met III) tot het invoegen van een onderdeel A. 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.