Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 101, item 8

8 Stemming motie Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer, 

te weten: 

  • -de motie-Van Tongeren/Van Engelshoven over het aanvaardbare voorzieningenniveau voor de Caribische openbare lichamen (34702, nr. 6). 

(Zie vergadering van 5 september 2017.) 

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Van Engelshoven (34702, nr. 6). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.