Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 86, item 21

21 Stemmingen moties Drones

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Drones, 

te weten: 

  • -de motie-Elias over nader aangescherpte eisen voor recreatieve dronegebruikers (31936, nr. 331); 

  • -de motie-Belhaj over een plan voor de registratie van drones (31936, nr. 332); 

  • -de motie-Belhaj over voorlichtingsmateriaal over drones (31936, nr. 333); 

  • -de motie-Van Helvert over vermindering van de huidige regels voor bedrijfsmatig dronegebruik (31936, nr. 334); 

  • -de motie-Van Helvert over een handhavingsplan voor de ILT, de politie en de Koninklijke Marechaussee (31936, nr. 335); 

  • -de motie-Van Helvert over een Europees registratiesysteem voor drones (31936, nr. 336); 

  • -de motie-Monasch over geofencing onderdeel laten zijn van productie-eisen van drones (31936, nr. 337). 

(Zie vergadering van 19 mei 2016.) 

In stemming komt de motie-Elias (31936, nr. 331). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Houwers, Klein, 50PLUS, Van Vliet, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Kuzu/Öztürk ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Belhaj (31936, nr. 332). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Belhaj (31936, nr. 333). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert (31936, nr. 334). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert (31936, nr. 335). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert (31936, nr. 336). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Houwers, Klein, 50PLUS, Van Vliet, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Monasch (31936, nr. 337). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.