31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 333 MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het grootste gevaar van drones niet komt van de commerciële maar van de recreatieve dronegebruiker;

overwegende dat het de bewustwording ten goede komt wanneer de consument bij aankoop van een drone door de overheid wordt ingelicht over de risico's en de geldende regels;

verzoekt de regering om, in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, zo snel mogelijk te komen tot een convenant met fabrikanten en detailhandel zodat bij de verkoop van drones voorlichtingsmateriaal wordt verstrekt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

Naar boven