15 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Twee brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 26 april 2016, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 34219 en 34234 heeft aangenomen. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. 

Brieven regering:

Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 11 en 12 april 2016 - 21501-02-1606 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 11 en 12 april 2016 - 21501-02-1606 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 12 mei 2016 - 21501-04-185 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 12 mei 2016 - 21501-04-185 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 april 2016 - 21501-32-915 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 april 2016 - 21501-32-915 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Informele Energieraad 10-11 april 2016, de stand van zaken over de EU-onderhandelingen met betrekking tot de herziening van de aardgasverordening en de herziening van het besluit Intergouvernementele overeenkomsten (IGA's) en over de Nederlandse en Europese situatie met betrekking tot gasopslagen en reactie op een rapport van het Court of Auditors en het risico van "stranded assets". - 21501-33-591 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Informele Energieraad 10-11 april 2016, de stand van zaken over de EU-onderhandelingen met betrekking tot de herziening van de aardgasverordening en de herziening van het besluit Intergouvernementele overeenkomsten (IGA's) en over de Nederlandse en Europese situatie met betrekking tot gasopslagen en reactie op een rapport van het Court of Auditors en het risico van "stranded assets". - 21501-33-591 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending van het BNC fiche inzake het richtlijnvoorstel beroepskwalificaties - 22112-2121 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending van het BNC fiche inzake het richtlijnvoorstel beroepskwalificaties - 22112-2121 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling Staal - 22112-2122 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling Staal - 22112-2122 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: EU-Meststoffenverordening - 22112-2123 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: EU-Meststoffenverordening - 22112-2123 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het fiche: Actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering (Kamerstuk 22112, nr. 2076) - 22112-2124 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het fiche: Actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering (Kamerstuk 22112, nr. 2076) - 22112-2124 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afspraken continuïteit en afronding faillissement TSN Thuiszorg - 23235-146 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afspraken continuïteit en afronding faillissement TSN Thuiszorg - 23235-146 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van de commissie om nadere informatie inzake het onderzoek naar Alliade - 23235-147 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van de commissie om nadere informatie inzake het onderzoek naar Alliade - 23235-147 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de Nationale verklaring voor de speciale sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGASS) over het onderwerp drugs - 26150-153 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de Nationale verklaring voor de speciale sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGASS) over het onderwerp drugs - 26150-153 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het onderzoek naar de "Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen" - 26485-219 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het onderzoek naar de "Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen" - 26485-219 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tweede stand van zaken brief dierenwelzijn - 28286-859 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tweede stand van zaken brief dierenwelzijn - 28286-859 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen "Zicht op kwetsbaarheid, een verkennend onderzoek naar de kwetsbaarheid van kinderen voor mensenhandel" - 28638-143 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen "Zicht op kwetsbaarheid, een verkennend onderzoek naar de kwetsbaarheid van kinderen voor mensenhandel" - 28638-143 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de verzoeken van het lid Keijzer en het lid Eijsink, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 24 en 29 maart 2016, over het bericht "Kritiek NAVO op Nederlandse uitgaven Defensie" in vergelijking met andere lidstaten - 28676-242 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de verzoeken van het lid Keijzer en het lid Eijsink, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 24 en 29 maart 2016, over het bericht "Kritiek NAVO op Nederlandse uitgaven Defensie" in vergelijking met andere lidstaten - 28676-242 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitzondering van openbaarheid van data in het gezondheidsdomein in Horizon 2020 - 29477-380 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitzondering van openbaarheid van data in het gezondheidsdomein in Horizon 2020 - 29477-380 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Herziening Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag - 29544-716 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Herziening Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag - 29544-716 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Loondoorbetaling bij ziekte - 29544-717 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Loondoorbetaling bij ziekte - 29544-717 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kwartiermaker/aanjager instroom bedrijfsarts - 29544-718 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kwartiermaker/aanjager instroom bedrijfsarts - 29544-718 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel beantwoording toezegging welk ministerie verantwoordelijk is voor de vergunningverlening voor de gaswinning in het Waddengebied - 29684-138 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel beantwoording toezegging welk ministerie verantwoordelijk is voor de vergunningverlening voor de gaswinning in het Waddengebied - 29684-138 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Capaciteit Koninklijke Marechaussee Schiphol - 30176-32 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Capaciteit Koninklijke Marechaussee Schiphol - 30176-32 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Inzet van Nederland bij de VN-commissie over vrouwenrechten (CSW) - 30420-245 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Inzet van Nederland bij de VN-commissie over vrouwenrechten (CSW) - 30420-245 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over het onderdeel "Drones" van de verzamelbrief luchtvaart - 30806-35 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over het onderdeel "Drones" van de verzamelbrief luchtvaart - 30806-35 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Maatregelen ATCM XXXVIII-1 t/m ATCM XXXVIII-19 van 2015 tot uitvoering van het Verdrag inzake Antarctica; Sofia, 10 juni 2015 - 30952-234 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Maatregelen ATCM XXXVIII-1 t/m ATCM XXXVIII-19 van 2015 tot uitvoering van het Verdrag inzake Antarctica; Sofia, 10 juni 2015 - 30952-234 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorstel vervolg Onderwijs2032 - 31293-311 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorstel vervolg Onderwijs2032 - 31293-311 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Rog, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 31 maart 2016, over het bericht "Onderhandelingen cao in basisonderwijs klapt op flexwet" - 31293-312 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Rog, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 31 maart 2016, over het bericht "Onderhandelingen cao in basisonderwijs klapt op flexwet" - 31293-312 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen i.v.m. het stellen van regels aan de opleidingseisen waaraan een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang voldoet - 31322-299 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen i.v.m. het stellen van regels aan de opleidingseisen waaraan een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang voldoet - 31322-299 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op uitzending RamBam inzake dyslexieverklaring - 31332-72 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op uitzending RamBam inzake dyslexieverklaring - 31332-72 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling geactualiseerde Masterplannen kantoorhuisvesting - 31490-202 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling geactualiseerde Masterplannen kantoorhuisvesting - 31490-202 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overzichtsbrief handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA) - 31985-27 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 20 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overzichtsbrief handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA) - 31985-27 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 20 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op DNB-studie "Tijd voor Transitie" - 32013-129 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op DNB-studie "Tijd voor Transitie" - 32013-129 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Resultaten van het Jaar van de transparantie - 32620-168 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Resultaten van het Jaar van de transparantie - 32620-168 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) inzake levensbeëindiging bij kinderen - 32647-52 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) inzake levensbeëindiging bij kinderen - 32647-52 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie naar aanleiding van het geplande algemeen overleg van 18 mei 2016 over gegevensbescherming - 32761-96 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie naar aanleiding van het geplande algemeen overleg van 18 mei 2016 over gegevensbescherming - 32761-96 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op het onderzoek "Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing". - 33552-21 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op het onderzoek "Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing". - 33552-21 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding evaluatierapport "Wie stuurt de herder - Concurrentie of coöperatie? natuur- en cultuurproductie met schaapskuddes" - 33576-82 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding evaluatierapport "Wie stuurt de herder - Concurrentie of coöperatie? natuur- en cultuurproductie met schaapskuddes" - 33576-82 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de triloogfase herziening van de IORP-richtlijn - 33931-12 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de triloogfase herziening van de IORP-richtlijn - 33931-12 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Lucas c.s. over de keuzedelen in het mbo eerder onderdeel laten zijn van de slaag/zakregeling - 34160-21 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Lucas c.s. over de keuzedelen in het mbo eerder onderdeel laten zijn van de slaag/zakregeling - 34160-21 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over Transparantie van de Europese Unie - 34166-45 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over Transparantie van de Europese Unie - 34166-45 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding WODC-onderzoek "Aan de grenzen van het meetbare" - 34193-3 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding WODC-onderzoek "Aan de grenzen van het meetbare" - 34193-3 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Albert de Vries c.s. over verplicht stellen van de woonlastenwaarborg - 34228-20 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Albert de Vries c.s. over verplicht stellen van de woonlastenwaarborg - 34228-20 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Renovatie Binnenhof - 34293-19 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 26 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Renovatie Binnenhof - 34293-19 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 26 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie over zes toezeggingen uit het overzicht openstaande toezeggingen - 34300-X-97 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie over zes toezeggingen uit het overzicht openstaande toezeggingen - 34300-X-97 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Integratie van de artikelen 12, 13 en 18 (regiodeel) in de EZ-begroting - 34300-XIII-170 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Integratie van de artikelen 12, 13 en 18 (regiodeel) in de EZ-begroting - 34300-XIII-170 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over financiële evaluatie van het College voor de Rechten van de Mens - 34338-2 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over financiële evaluatie van het College voor de Rechten van de Mens - 34338-2 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen plenaire behandeling wetsvoorstel verhoging strafmaxima voor mensenhandel - 34345-8 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen plenaire behandeling wetsvoorstel verhoging strafmaxima voor mensenhandel - 34345-8 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Aanbieding afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de maatregelen die de Europese Unie, en aanvullend Nederland, neemt om de democratische transitie in Tunesië te ondersteunen - 2016Z08426 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 april 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op de brief van Stichting DUPAN over de effectiviteit van de aalbeheermaatregelen - 2016Z08472 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 april 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift antwoord aan Nederlandse Vereniging van Dierentuinen inzake bezwaar tegen een loterij voor plaatsing van in beslag genomen dieren - 2016Z08482 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 april 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Aanbieding van het rapport "Bekostiging Rechtspraak: gevolgen voor doelmatigheid" - 29279-317 

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Naar boven