Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 73, item 22

22 Stemming motie Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag, 

te weten: 

  • -de motie-Bashir over een sluitende aanpak om overlast te minimaliseren (34314, nr. 15). 

(Zie vergadering van 22 maart 2016.) 

In stemming komt de motie-Bashir (34314, nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Omtzigt (CDA):

Nu mijn motie (22112, stuk nr. 2098) alsnog is aangenomen, zou ik graag zo spoedig mogelijk van het kabinet willen weten op welke wijze het dit in Brussel inbrengt en kenbaar maakt dat wij nu voor splitsing zijn. De staatssecretaris kan dat wel aangeven. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.