Publicaties over dossier 34314

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon PDF (47 kB)

  Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-02-2017 Staatsblad 2017, 25 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. AMvB Download icon PDF (106 kB)

  Besluit van 15 december 2016, houdende nadere regels betreffende de verwerking van persoonsgegevens in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2016 Staatsblad 2016, 532 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Wet Download icon PDF (15 kB)

  Wet van 23 augustus 2016 tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-09-2016 Staatsblad 2016, 329 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Handeling | Hamerstukken Download icon PDF (3 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) en Richtlijn nr. 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) (Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik) (34455); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-08-2016 2015-2016 nr. 38, item 18 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34314, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (56 kB)

  Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag; Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 34314, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag; Brief regering; Aanbieding proeve AMvB wetsvoorstel Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 34314, nr. 27 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (200 kB)

  CONCEPT–Amvb selectieve woningtoewijzing Wbmgp (consultatieversie)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-06-2016 2015-2016 34314, nr. 27 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (267 kB)

  CONCEPT Nota van toelichting Amvb selectieve woningtoewijzing Wbmgp (consultatieversie)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-06-2016 2015-2016 34314, nr. 27 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (18 kB)

  Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag; Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34314, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal