2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: 

Bisschop, alleen voor de ochtend- en middagvergadering; 

Dijkgraaf en Van der Staaij, alleen voor de avondvergadering. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Naar boven