11 Stemming motie JBZ-Raad van 10 en 11 maart

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO JBZ-Raad van 10 en 11 maart 2016, 

te weten: 

  • -de motie-Van Oosten c.s. over mededeling doen van de kritische houding van de Tweede Kamer ten aanzien van de overdracht van bevoegdheid (32317, nr. 398). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Van Oosten c.s. (32317, nr. 398). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De vergadering wordt van 17.06 uur tot 18.04 uur geschorst. 

Naar boven