Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 37, item 13

13 Stemming motie Begroting Buitenlandse Zaken

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016, 

te weten: 

  • -de motie-Kuzu over geen inkoop van grondstoffen uit gebieden die onder controle staan van Daesh (34300-V, nr. 37). 

(Zie vergadering van 19 november 2015.) 

In stemming komt de motie-Kuzu (34300-V, nr. 37). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk en Klein voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.