Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 78, item 12

12 Stemmingen moties Deelname met wilde dieren aan circussen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO over het ontwerpbesluit verbod op deelname met wilde dieren aan circussen, 

te weten: 

  • -de motie-Rudmer Heerema/Van Dekken over het niet uitbreiden van het verbod naar andere diersoorten (28286, nr. 802); 

  • -de motie-Ouwehand over het verbod ook laten gelden voor de lama, alpaca, kameel en dromedaris (28286, nr. 803); 

  • -de motie-Ouwehand over het tevens opstellen van lijsten voor reptielen en vogels (28286, nr. 804); 

  • -de motie-Geurts over onderzoek naar het dierenwelzijn van de verschillende soorten dieren (28286, nr. 805); 

  • -de motie-Geurts over werken met vergunningen (28286, nr. 806); 

  • -de motie-Geurts over intrekken van het ontwerpbesluit (28286, nr. 807). 

(Zie vergadering van 14 april 2015.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

De heer Graus (PVV):

Voorzitter. De PVV strijdt al vanaf het begin tegen dierenmishandeling, maar dan moet die natuurlijk wel worden aangetoond. Het beeld dat er bestaat van circussen, is vaak achterhaald. Dierenartsen en de dierenpolitie hebben in Nederlandse circussen geen daadwerkelijke dierenmishandeling aangetroffen. In buitenlandse circussen is dat wel het geval. Daar gaat het hier over. Een gedeelte van het dictum van de motie op stuk nr. 802, van de leden Rudmer Heerema en Van Dekken, steunen we wel. Het gaat om het deel waarin staat: spreekt uit dat het verbod niet uitgebreid zal worden naar andere wilde diersoorten. Dat gedeelte steunt de PVV-fractie, voor zover er überhaupt nog wilde dieren in Nederland bestaan. Dat is namelijk nog maar de vraag. Het deel van het dictum dat daarna komt, "dat het verbod beperkt blijft tot het circus" enzovoorts, wordt niet door de PVV-fractie gedeeld. Daarom zal mijn fractie tegen deze motie stemmen. Ik weet zeker dat de VVD dat in een volgend kabinet ook zal doen. 

De heer Klein (Klein):

Voorzitter. Ik ben voor een realistische en strenge aanpak van dierenmishandeling en voor het bevorderen van dierenwelzijn. Binnen de bestaande wetgeving zijn voldoende mogelijkheden om misstanden aan te pakken. De inzet van dieren in het circus is niet per definitie een misstand. Daarom is een totaalverbod op wilde circusdieren volgens mij symboolpolitiek, in plaats van het aanpakken van een misstand. Deze politiek gaat ten koste van de sector, het publiek en het culturele leven en levert geen bijdrage aan een beter dierenwelzijn. Vrijzinnige politiek is realistische politiek en daarom zal ik voor de motie-Geurts op stuk nr. 807 stemmen. 

In stemming komt de motie-Rudmer Heerema/Van Dekken (28286, nr. 802). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand (28286, nr. 803). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand (28286, nr. 804). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Geurts (28286, nr. 805). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Geurts (28286, nr. 806). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Geurts (28286, nr. 807). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA en Klein voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.