Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 64, item 9

9 Stemming motie Berichtgeving over de deal met Cees H.

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de berichtgeving inzake de deal met Cees H., 

te weten: 

  • -de motie-Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek (34000-VI, nr. 72). 

(Zie vergadering van 10 maart 2015.) 

In stemming komt de motie-Slob c.s. (34000-VI, nr. 72). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.