Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 54, item 15

15 Stemmingen brief EU Spoor

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de EU-voorstellen betreffende Openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor (COM (2013) 28) en Gemeenschappelijke Europese spoorwegruimte inzake marktopening passagiersvervoer en beheer infrastructuur (COM (2013) 29) ( 33546 ).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken voor beide voorstellen een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Arib