Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 90, item 3

3 Verzoekschriften

Aan de orde is de behandeling van:

  • - verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (33030, nrs. 27 tot en met 30).

De voorzitter:

Ik stel voor, overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven te besluiten.

Daartoe wordt besloten.