Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233030 nr. 30

33 030 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Nr. 30 VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT 1 VAN B. IJ. TE B. 2 BETREFFENDE HET HANDELEN VAN HET CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSO BUREAU

Vastgesteld 24 mei 2012

Klacht

Verzoeker, een professioneel bewindvoerder, klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) herhaaldelijk heeft geweigerd, ondanks klachten, om het correspondentieadres van onder toezicht gestelden te wijzigen in het adres van de bewindvoerder, ondanks de dwingende bepaling daaromtrent in artikel 1:12 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Naar aanleiding van deze klacht heeft de minister van Veiligheid en Justitie inlichtingen verstrekt aan de commissie.

Feiten

Verzoeker heeft aangetoond dat zijn klacht op feiten is gebaseerd. Hij wijst op de mogelijk ernstige gevolgen van het op een onjuist adres aankomen van aanmaningen, dwangbevelen en dergelijke, die daarom aan de aandacht van een bewindvoerder ontsnappen.

Overwegingen

De minister erkent de feiten en is van oordeel dat het CJIB zich niet behoorlijk heeft gedragen jegens verzoeker. Het CJIB zal herhaling voorkomen en voor een structurele oplossing voor dit euvel zorgen.

Oordeel van de commissie3

De commissie sluit zich aan bij het oordeel van de minister.

Voorstel aan de Kamer

Nu de klacht van verzoeker is erkend en tot een maatregel heeft geleid, is er geen aanleiding om de Kamer een voorstel te doen.

De voorzitter van de commissie, Neppérus

De griffier van de commissie, Van Dijk


X Noot
1

Dit adres en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op het commissiesecretariaat Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter inzage van de leden.

X Noot
2

Naam en adres van verzoeker zijn de commissie bekend.

X Noot
3

De commissie bestaat uit de leden: Cörüz (CDA), Smeets (PvdA), Neppérus (voorzitter), (VVD), Van Raak (SP), Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU), Elissen (PVV), Schouw (D66), Taverne (VVD) en de plaatsvervangend leden Biskop (CDA), Klijnsma (PvdA,) Harbers (VVD) en Mulder (VVD).