Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 89, item 7

7 Stemmingen Europees minstbedeeldenprogramma

Aan de orde zijn de stemmingen over de bij het debat ingediende moties,

te weten:

  • - de motie-Sterk c.s. over het alsnog deelnemen aan de overgangsregeling voor minstbedeelden (24515, nr. 237);

  • - de motie-Karabulut/Hamer over het zoeken naar alternatieven teneinde de wachtlijsten voor voedselhulp op te lossen (24515, nr. 238).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Sterk c.s. (24515, nr. 237).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, de ChristenUnie, het CDA en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut/Hamer (24515, nr. 238).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.