Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201224515 nr. 237

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 237 MOTIE VAN HET LID STERK C.S.

Voorgesteld 30 mei 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering zou inspelen op de overgangsregeling voor minstbedeelden als bij het voorstel een voorwaarde zou gesteld worden dat het minstbedeeldenprogramma in zijn huidige vorm na 2013 gaat vervallen;

overwegende dat de overgangsregeling voor minstbedeelden communautair gefinancierd wordt en Nederland hieraan bijdraagt;

overwegende dat er in het verleden lidstaten zijn geweest die de deadline zoals genoemd in Uitvoeringsverordening 807/2010 (artikel 1, lid 1) van 1 februari misten, maar wel voor 31 mei alle gegevens hebben verstrekt en uiteindelijk ook communautaire financiering hebben ontvangen;

overwegende dat Nederland met een geslaagd beroep op de regeling naar schatting 15 mln. zou krijgen om in te zetten voor voedzame producten voor voedselbanken;

verzoekt de regering, om in te spelen op de overgangsregeling voor minstbedeelden door alsnog deel te nemen en in overleg met betrokkenen de benodigde gegevens aan te leveren op 31 mei bij de Europese Commissie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sterk

Hamer

Karabulut