Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201224515 nr. 238

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 238 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN HAMER

Voorgesteld 30 mei 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering onvoldoende heeft ingespeeld op de overgangsregeling van de Europese Commissie voor de minstbedeelden;

constaterende dat de regering de ondersteuning van de voedselbanken geen zaak van de Europese Unie vindt en van mening is dat lidstaten zelf dienen te bepalen hoe in het levensonderhoud van behoeftigen wordt voorzien;

overwegende dat vanwege de crisis wachtlijsten bij de voedselbanken groeien;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de voedselbanken om te zoeken naar alternatieven teneinde de wachtlijsten voor voedselhulp op te lossen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Hamer