9 Stemmingen Landbouw- en visserijraad

Aan de orde zijn de stemmingen over de bij het debat ingediende moties,

te weten:

  • - de motie-Van Gerven over uitsluitingsgronden voor Europese landbouwsubsidies (21501-32, nr. 585);

  • - de motie-Van Gerven/Jacobi over het niet instemmen met het onderhandelingsmandaat (21501-32, nr. 586);

  • - de gewijzigde motie-Van Gerven over een eerlijker verdeling van landbouwsubsidies (21501-32, nr. 594, was 587);

  • - de motie-Ouwehand over een substantiële verlaging van de Europese landbouwsubsidies (21501-32, nr. 588);

  • - de motie-Ouwehand over een substantiële verlaging van de Europese visserijsubsidies (21501-32, nr. 589);

  • - de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Koopmans over stimuleren van weidegang via de vergroeningsmaatregelen (21501-32, nr. 593).

In stemming komt de motie-Van Gerven (21501-32, nr. 585).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gerven/Jacobi (21501-32, nr. 586).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Gerven (21501-32, nr. 594).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (21501-32, nr. 588).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (21501-32, nr. 589).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Koopmans (21501-32, nr. 593).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

De vergadering wordt van 17.10 uur tot 17.19 uur geschorst.

Voorzitter: Bosma

Naar boven