4 Herdenking

Aan de orde is de herdenking naar aanleiding van het overlijden van Sariëtte Snellaert (Kamerbewaarder).

De voorzitter:

Ik verzoek de leden en de mensen op de publieke tribune, voor zover zij dat kunnen, te gaan staan.

Beste Vincent, beste Daniel, beste Jacqueline en eenieder die hier aanwezig is voor de herdenking van Sariëtte Snellaert.

Waarde medeleden. Op maandag 16 april 2012 overleed Sariëtte Snellaert, Kamerbewaarder bij de Bodedienst. Zij was al sinds de zomer van 2011 ernstig ziek. Eind vorig jaar werd duidelijk dat zij de strijd tegen haar ziekte niet meer zou kunnen winnen. Toch kwam haar overlijden begin vorige week nog als een schok. Het onvermijdelijke is uiteindelijk toch realiteit geworden.

In september 2009 kwam Sariëtte bij ons werken. Hoewel zij daarvoor bij commerciële bedrijven had gewerkt, voelde zij zich bij ons snel als een vis in het water. Maar door die achtergrond was zij ook in de positie om haar collega's een spiegel voor te houden en om, waar zij dat zinvol vond, haar collega's de vraag te stellen: ik weet dat jullie dit al lang op een bepaalde manier doen, maar misschien kan het ook anders.

Ondanks de relatief korte tijd die zij hier heeft gewerkt, heeft Sariëtte zich snel geliefd weten te maken bij ons. En met "ons" bedoel ik niet alleen haar collega's, maar ook u als Kamerleden en niet in de laatste plaats mijzelf. Een Kamerbewaarder treedt vaak op als contactpersoon tussen de voorzitter en de leden in de zaal of in de directe omgeving daarvan. Hetzelfde geldt voor contacten met bewindslieden rond of tijdens de vergaderingen. Kamerbewaarder is bij uitstek een vertrouwensfunctie en bij Sariëtte was al heel snel duidelijk dat zij uw en mijn vertrouwen ten volle verdiende.

Zij was in alle opzichten een prachtige vrouw om mee samen te werken. Wij betreuren het dan ook zeer dat deze samenwerking maar zo kort heeft mogen duren.

Onze gedachten zijn bij haar kinderen, bij haar zus en bij alle anderen bij wie Sariëtte een belangrijke plaats in hun leven innam. U verliest in Sariëtte een onvervangbare zuster en vriendin. Vincent en Daniel, jullie verliezen een onvervangbare moeder. Gelukkig weet ik dat er twee bijzondere mensen zijn die de zorg voor jullie op zich hebben genomen en dat op een geweldige manier zullen gaan doen.

Wij Kamerleden, directe collega's en andere medewerkers van de Tweede Kamer hebben afscheid moeten nemen van een trouwe en betrokken medewerkster, een fijne collega en een vriendin. Ik verzoek u, enkele momenten stilte in acht te nemen.

(De aanwezigen nemen enkele ogenblikken stilte in acht.)

De voorzitter:

Dank u wel. De familie gaat naar het ledenrestaurant. Als u wilt kunt u hen daar condoleren.

De vergadering wordt van 13.35 uur tot 14.00 uur geschorst.

Naar boven