9 Mededelingen

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld:

Gesthuizen, de gehele week.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Ontvangen is een bericht van overlijden op 25 december jongstleden van het oud-lid van de Tweede Kamer mevrouw A.M. van der Werf-Terpstra. Mevrouw Van der Werf was lid van de Kamer van 1 december 1966 tot 22 februari 1967. Namens de Kamer heb ik een bericht van deelneming gezonden.

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Naar boven