3 Verzoekschriften

Aan de orde is de behandeling van:

  • - verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (33030, nrs. 2 t/m 5).

De voorzitter:

Ik stel voor, overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven