1

Donderdag 3 november 2011

Aanvang 10:15 uur

Voorzitter: Verbeet

Aanwezig zijn 89 leden der Kamer, te weten:

Agema, Aptroot, Arib, Azmani, Bashir, Van Beek, Beertema, Van Bemmel, Berndsen, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blok, Van Bochove, De Boer, Bosma, Bosman, Bouwmeester, Braakhuis, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Çelik, Van Dam, Van Dekken, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Dijkgraaf, Dijksma, Dijkstra, Dille, Eijsink, Elias, Van Gent, Gerbrands, Van Gerven, Gesthuizen, Groot, Hachchi, Van Haersma Buma, Van der Ham, Harbers, Heijnen, Helder, Hernandez, Van Hijum, Holtackers, Irrgang, Jacobi, Paulus Jansen, De Jong, Karabulut, Klaver, Knops, Kooiman, Koopmans, Koppejan, Kuiken, Leegte, Leijten, De Liefde, Lodders, Lucassen, Mulder, Neppérus, Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Omtzigt, Ortega-Martijn, Ouwehand, De Rouwe, Samsom, Schaart, Schouten, Smeets, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Van der Staaij, Van der Steur, Straus, Taverne, Van Toorenburg, Venrooy-van Ark, Verbeet, Verhoeven, Vermeij, Van Vliet, Van der Werf, Wilders, De Wit en Ziengs,

en mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer Bleker, staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de heer Weekers, staatssecretaris van Financiën.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat er geen afmeldingen zijn.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven