Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 32, pagina 29

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, aanstaande dinsdag ook te stemmen over de moties ingediend bij de wetgevingsoverleggen over de onderdelen Materieel en Personeel van de begroting van het ministerie van Defensie voor het jaar 2011, over de moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de kinderopvang en over de aangehouden motie-Braakhuis (32500-XIII, nr. 117).

Tevens stel ik voor, toe te voegen aan de agenda van morgen en als hamerstuk te behandelen: het wetsvoorstel Aanpassing van de Spoedwet wegverbreding, de Tracéwet, de Waterwet en de Wet ruimtelijke ordening in verband met de hernieuwde invoering van koppelingen tussen de onteigeningsprocedure en planologische procedures (32488).

Voorts stel ik voor, toe te voegen aan de agenda van volgende week het verslag van het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad van 7 december 2010, met als eerste spreker het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.