1

Woensdag 14 september 2011

Aanvang 10:15 uur

Voorzitter: Elias

Aanwezig zijn 112 leden der Kamer, te weten:

Agema, Aptroot, Arib, Azmani, Bashir, Van Beek, Beertema, Van Bemmel, Berndsen, Van den Besselaar, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Van Bochove, De Boer, Van Bommel, Bosma, Bosman, Bouwmeester, Brinkman, Ten Broeke, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Van Dekken, Dezentjé Hamming-Bluemink, Dibi, Tony van Dijck, Dijkgraaf, Dijkstra, Dijsselbloem, Dikkers, Dille, Elias, Elissen, Ferrier, Van Gent, Gerbrands, Van Gerven, Gesthuizen, Grashoff, Graus, Groot, Hachchi, Hamer, Heijnen, Helder, Hennis-Plasschaert, Hernandez, Holtackers, Houwers, Huizing, Irrgang, Jacobi, Jadnanansing, Paulus Jansen, De Jong, Karabulut, Klaver, Kooiman, Koolmees, Koopmans, Koppejan, Kortenoeven, Kuiken, Leegte, Leijten, De Liefde, Lodders, Lucas, Lucassen, Marcouch, Van Miltenburg, Monasch, Neppérus, Omtzigt, Ormel, Ortega-Martijn, Ouwehand, Pechtold, Van Raak, De Roon, Samsom, Sap, Schouw, Slob, Smeets, Smilde, Smits, Snijder-Hazelhoff, Spekman, Van der Staaij, Sterk, Van der Steur, Straus, Taverne, Thieme, Timmermans, Van Tongeren, Van Toorenburg, Van der Veen, Van Veldhoven, Venrooy-van Ark, Verbeet, Van Vliet, Voordewind, Voortman, Van der Werf, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders, De Wit, Wolbert en Ziengs,

en mevrouw van Bijsterveld-Vliegenthart, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer Bleker, staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer Donner, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de heer Rosenthal, minister van Buitenlandse Zaken.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat er geen afmeldingen zijn.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven