Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen) (32213, R1903), te weten:

- de motie-Brinkman over stoppen met de staatkundige vernieuwing (32213 (R1903), nr. 29).

(Zie vergadering van 14 april 2010.)

De voorzitter:

Aangezien de motie vraagt om aanhouding van de wetsvoorstellen zal er eerst worden gestemd over de motie-Brinkman (32213 (R1903), nr. 29) alvorens er wordt gestemd over de wetsvoorstellen en de overige moties.

De heer Wilders (PVV):

Het is denk ik bekend dat de PVV-fractie helemaal niets ziet in dat hele proces dat vandaag wordt afgerond en in het betalen van die 1,7 mld. Wij vinden dat er een referendum moet komen en hebben heel andere plannen met de Antillen. Ik zal het niet iedere keer doen, maar ik vraag wel de eerste keer bij deze belangrijke motie-Brinkman hoofdelijke stemming.

De voorzitter:

Er is een verzoek tot hoofdelijke stemming. Dat kan ieder lid vragen als hij of zij dat wenst. Wij zullen dus hoofdelijk stemmen over de motie van de heer Brinkman over het stoppen met de staatkundige vernieuwing.

Het woord is aan de griffier en hij begint met nummer 76.

Vóór stemmen de leden: De Mos, De Roon, Wilders, Agema, Bosma, Brinkman, Tony van Dijck, Fritsma en Graus.

Tegen stemmen de leden: Van Leeuwen, Leijten, Luijben, Mastwijk, Van Miltenburg, Neppérus, De Nerée tot Babberich, Nicolaï, Omtzigt, Ormel, Ortega-Martijn, Ouwehand, De Pater-van der Meer, Pechtold, Pieper, Polderman, Poppe, Van Raak, Remkes, Roefs, Roemer, De Roos-Consemulder, De Rouwe, Rutte, Sap, Schermers, Schinkelshoek, Schippers, Slob, Smilde, Smits, Snijder-Hazelhoff, Spekman, Spies, Van der Staaij, Sterk, Tang, Teeven, Thieme, Timmer, Van Toorenburg, Uitslag, Ulenbelt, Van der Veen, Van Velzen, Vendrik, Verbeet, Verdonk, Vermeij, Vietsch, Van der Vlies, Vos, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Waalkens, Weekers, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Willemse-van der Ploeg, De Wit, Wolbert, Yücel, Zijlstra, Aasted-Madsen-van Stiphout, Algra, Anker, Arib, Atsma, Azough, Bashir, Van Beek, Besselink, Bilder, Blom, Van Bochove, Boelhouwer, Van Bommel, Bouchibti, Bouwmeester, Ten Broeke, Van der Burg, Cramer, Van Dam, Depla, Dezentjé Hamming-Bluemink, Jan Jacob van Dijk, Jasper van Dijk, Van Dijken, Eski, Ferrier, Van Geel, Van Gent, Gerkens, Van Gerven, Griffith, Van Haersma Buma, Halsema, Van der Ham, Hamer, Harbers, Haverkamp, Heerts, Heijnen, Van Hijum, Ten Hoopen, Irrgang, Jacobi, Jager, Joldersma, Jonker, Kalma, Karabulut, Knops, Koopmans, Koppejan, Koer Kaya, Kraneveldt-van der Veen, De Krom, Laaper, Langkamp en Leerdam.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 120 tegen 9 stemmen is verworpen.

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

De heer Aptroot heeft zich afgemeld. Dat was niet bij mij doorgekomen. Hij is dus ten onrechte genoemd.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van Raak (SP):

Voorzitter. Curaçao is niet klaar en Sint-Maarten is al helemaal niet klaar, maar ook de wetten zijn niet klaar. De Grondwet moet nog worden veranderd, daar moeten wij nog aan beginnen. De waarborgfunctie moet worden uitgewerkt, zodat wij weten waar Nederland binnen het nieuwe Koninkrijk verantwoordelijk voor is. Ook daar moeten wij nog aan beginnen, net als aan het democratisch deficit. De regering vraagt of wij vandaag een statuut goedkeuren voor het Koninkrijk, terwijl de discussie over een fundamentele herziening van hetzelfde statuut nog moet beginnen. Het fiscale stelsel van Curaçao is niet klaar, dat van Sint-Maarten evenmin. De belastingwetten van Bonaire, Saba en Statia moeten we nog behandelen. Bonaire moet nog een referendum houden en wellicht Statia ook. Dit is echt te gek.

Een aantal van de wetten die wij vandaag moeten goedkeuren, kan in de toekomst heel bruikbaar zijn voor het nieuwe Koninkrijk als wij klaar zijn. Die wetten kunnen wij goed gebruiken, als wij klaar zijn. Als het amendement van de heer Remkes wordt aangenomen, kunnen wij zelfs de Politiewet steunen, alhoewel het eerste amendement beter was dan het tweede. De wet financieel toezicht steunen wij echter niet. Dat er toezicht wordt gehouden, is goed. Wij weten echter nog niet waarop. De belastingwetten zijn immers nog niet klaar. Het is niet klaar. Het huis is nog niet af.

De regering dwingt ons om nu een keuze te maken. De SP kan dan alleen maar nee zeggen. Daarom stemmen wij nu tegen de voorgestelde wijziging van het Statuut en daarmee tegen de nieuwe staatkundige verhoudingen. En ik wens de leden van de Eerste Kamer veel wijsheid toe.

Naar boven