Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 49, pagina 4615

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de inhuur van externen bij de landelijke politieorganisatie vtsPN, te weten:

- de motie-Van Raak over de benoemingen van politiefunctionarissen die meer verdienen dan de balkenendenorm (29628, nr. 177);

- de motie-Van Raak over onafhankelijk onderzoek naar de vtsPN (29628, nr. 178);

- de motie-Van Raak over regie van de minister bij de organisatie van een landelijk politiedienstencentrum (29628, nr. 179);

- de motie-Griffith over halfjaarlijkse informatie over de stand van zaken bij de vtsPN (29628, nr. 180);

- de motie-Griffith over het oplossen van de automatiseringsproblemen bij de vtsPN (29628, nr. 181);

- de motie-Griffith over onderzoek naar de overgang van de ICT-voorzieningen naar de vtsPN (29628, nr. 182);

- de motie-Brinkman over onderzoek door de Algemene Rekenkamer (29628, nr. 183).

(Zie vergadering van 28 januari 2010.)

De voorzitter:

De motie-Brinkman (29628, nr. 183) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de Algemene Rekenkamer, conform het op 4 december 2003 gepubliceerde onder "ICT bij de politie", een onderzoek uit te laten voeren naar de ICT-projecten bij de vtsPN waarbij de volgende vragen van belang zijn:

  • - hoe is het gesteld met de kwaliteit van de geleverde ICT-systemen;

  • - hoe staat deze kwaliteit in verhouding tot de gemaakte en geplande investeringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 188 (29628).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Raak (29628, nr. 177).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raak (29628, nr. 178).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raak (29628, nr. 179).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Griffith (29628, nr. 180).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Griffith (29628, nr. 181).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Griffith (29628, nr. 182).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Brinkman (29628, nr. 188).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.