Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 28, pagina 2551

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het onderdeel Cultuur van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (32123-VIII), te weten:

- de motie-Van der Ham c.s. over overleg met Dutch Art Works over voortzetting van hun werk (32123-VIII, nr. 27).

(Zie wetgevingsoverleg van 2 november 2009.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.