Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 28, pagina 2541-2542

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (32123-VIII), te weten:

- de motie-Jasper van Dijk over opheffen van de werkgroepen "productiviteit onderwijs" en "hoger onderwijs" (32123-VIII, nr. 36);

- de motie-Jasper van Dijk over afzien van de geplande bezuinigingen op het basisonderwijs (32123-VIII, nr. 37);

- de motie-Jasper van Dijk over een ontheffingsregeling voor onbevoegde docenten (32123-VIII, nr. 38);

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. over ongedaan maken van de bezuiniging op het basisonderwijs (32123-VIII, nr. 39);

- de motie-Zijlstra over ten gunste laten komen van vrijvallende middelen aan beter hoger onderwijs (32123-VIII, nr. 40);

- de motie-Besselink c.s. over een oplossing voor het gat tussen aanvang van de studie en de studiefinanciering (32123-VIII, nr. 41);

- de motie-Kraneveldt-van der Veen/Dibi over een formele positie voor de schoolleider (32123-VIII, nr. 42);

- de motie-Kraneveldt-van der Veen c.s. over inspelen op innovatieve mogelijkheden (32123-VIII, nr. 43);

- de motie-De Mos over stopzetten ondersteuning van het spreidingsbeleid (32123-VIII, nr. 44);

- de motie-De Mos over het overgrote deel van de curricula van lerarenopleidingen laten bestaan uit vakinhoud (32123-VIII, nr. 45);

- de motie-De Mos over het hijsen van de vlag op elke Nederlandse school (32123-VIII, nr. 46);

- de motie-Anker c.s. over de tegemoetkoming in de reiskosten van mbo'ers (32123-VIII, nr. 47);

- de motie-Dibi/Pechtold over randvoorwaarden voor de voorstellen van de werkgroep productiviteit (32123-VIII, nr. 49);

- de motie-Dibi/Pechtold over een plan van aanpak voor vermindering werkdruk in het onderwijs (32123-VIII, nr. 50);

- de motie-Pechtold c.s. over het bereiken van de top 5 (32123-VIII, nr. 51);

- de motie-Pechtold over lessen lichamelijke opvoeding als verplicht onderdeel van de pabo (32123-VIII, nr. 52);

- de motie-Pechtold/Jasper van Dijk over onbevoegde leraren werkzaam op scholen in achterstandswijken (32123-VIII, nr. 53);

- de motie-Pechtold/Dibi over beperkt gebruik van de regeling voor het verbeteren van het luchtklimaat in scholen (32123-VIII, nr. 54);

- de motie-Pechtold/Dibi over de Europese vlag laten wapperen op scholen (32123-VIII, nr. 56);

- de motie-Van der Ham/Dibi over uitwerken van de voorstellen van de KNAW (32123-VIII, nr. 57).

(Zie vergadering van 11 november 2009.)

De voorzitter:

De motie-Jasper van Dijk (32123-VIII, nr. 38) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het gewenst is dat bevoegde docenten voor de klas staan;

constaterende dat dit nog te vaak niet het geval is;

constaterende dat scholen tegenwoordig zonder toestemming van de inspectie onbevoegde docenten voor de klas mogen zetten;

verzoekt de regering, het toezicht aan te scherpen op de verplichting om bevoegde docenten les te laten verzorgen;

verzoekt de regering voorts, te onderzoeken hoe de wet BIO is aan te scherpen zodat deze wet meer wordt toegesneden op de huidige opvattingen over de kwaliteit van het onderwijs en de daarbij behorende wens om meer bevoegde docenten lessen te laten verzorgen en hierover voor 1 mei te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Jasper van Dijk en Besselink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 67 (32123-VIII).

Aangezien de gewijzigde motie-Jasper van Dijk/Besselink (32123-VIII, nr. 67) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (32123-VIII, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (32123-VIII, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. (32123-VIII, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Zijlstra (32123-VIII, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Besselink c.s. (32123-VIII, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kraneveldt-van der Veen/Dibi (32123-VIII, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kraneveldt-van der Veen c.s. (32123-VIII, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Mos (32123-VIII, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Mos (32123-VIII, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Mos (32123-VIII, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Anker c.s. (32123-VIII, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dibi/Pechtold (32123-VIII, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi/Pechtold (32123-VIII, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (32123-VIII, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold (32123-VIII, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold/Jasper van Dijk (32123-VIII, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold/Dibi (32123-VIII, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold/Dibi (32123-VIII, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Ham/Dibi (32123-VIII, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.