Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 87, pagina 6780

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over Orbis, te weten:

- de motie-Van Gerven over onderzoek naar de financiële situatie van Orbis (27295, nr. 148);

- de motie-Van Gerven over onderzoek naar de regionale maatschappelijke effecten van het wegvallen van de ziekenhuiszorg in Sittard-Geleen (27295, nr. 149).

(Zie vergadering van 20 mei 2009.)

In stemming komt de motie-Van Gerven (27295, nr. 148).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (27295, nr. 149).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.