Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-01-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20082009-2560-2568".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31700-VII
Behandeld dossier 31700-B
Behandeld dossier 31700-C
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-11-27
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31700 VII
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 2568
Identifier h-tk-20082009-2560-2568
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 2560-2568
PS key HAN8362A06
Publicatiedatum 2009-01-27
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 30
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 2560
Taal nl
Titel Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009 (31700 VII), het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2009 (31700 B), het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2009 (31700 C), en van de motie-Van Raak over het niet verhogen van de inkomens van ministers (31700 VII, nr. 21), de motie-Bilder c.s. over differentiatie tussen gemeenten naar takenpakket (31700 VII, nr. 22);de motie-Çörüz c.s. over het terugbrengen van de overhead bij de politiekorpsen (31700 VII, nr. 23) en een aantal andere moties
Vergaderjaar 2008-2009