Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

De volgende brieven

Reactie op verzoek cie inzake verslag van bezoek aan Suriname - 20361-133

 • minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Koenders A.G. - 24 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Europese Commissie/Uitbreidingspakket 2008-2009 - 23987-93

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 21 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verzamelbrief Arbobalans en enige arbo-onderwerpen - 25883-137

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 24 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Achtste jaarrapportage over het helikopterproject NH-90 - 25928-33

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 26 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsverkenning modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden - 26447-42

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 19 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Europese meerwaarde grensoverschrijdende samenwerking - 27813-31

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 19 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het rapport van de taskforce Trojan en de handreiking - 30654-62

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 24 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbrief Deltaplan inburgering - 31143-32

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Luchttransport en Chinook - 31700-X-28

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verbeterde versie regeling tot wijz. Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008-2013 - 31786-2

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 21 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven