Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 8, pagina 479-480

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ingekomen zijn beschikkingen van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal:

  • - een inzake aanwijzing van de leden Haubrich-Gooskens, Leunissen en Janse de Jonge tot lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad;

  • - een inzake aanwijzing van de leden Russell, Van Driel en Boekestijn tot lid en het lid De Graaf tot plaatsvervangend lid van de NAVO-Assemblee;

  • - een inzake aanwijzing van de leden Meurs en Franken tot lid van de OVSE-Assemblee.

Ik stel voor, deze beschikkingen voor kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Op de tafel van de griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van een wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op maandag 12 november 2007 van 11.15 uur tot 22.00 uur van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2008.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Ik wil graag het verslag van het algemeen overleg over het aanvalsplan laaggeletterdheid op de plenaire agenda plaatsen.

De voorzitter:

Ik stel voor, dat VAO toe te voegen aan de agenda van volgende week.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van der Staaij.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. Op 4 september jongstleden heb ik via de voorzitter mede namens mevrouw Arib een brief gevraagd aan de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over een rapport van Terres des Hommes, waarin staat dat de bestrijding van kindersekstoerisme in het buitenland tekortschiet. Wij hadden gevraagd om daarover nog voor het debat over de zedelijkheidswetgeving een brief te krijgen. Dat debat was voor 12 september gepland, maar is inmiddels uitgesteld tot morgen. De brief is er echter nog niet. Mijn vraag is of wij die uiterlijk vandaag om 16.00 uur kunnen ontvangen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Wij zullen er ook een telefoontje aan wijden, want dat gaat het snelst.

Daartoe wordt besloten.