Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-07-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-4811-4811-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30848
Behandeld dossier 30976
Behandeld dossier 30958
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2007-06-28
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 4811
Identifier h-tk-20062007-4811-4811-1
Onderwerp Economie | Bouwnijverheid
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Onderwerp Natuur en milieu | Geluid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 4811-4811
PS key HAN8156A02
Publicatiedatum 2007-07-30
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 87
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 4811
Taal nl
Titel Behandeling van: - het wetsvoorstel Implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten (30958); - het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn nr. 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus (PbEU L 326) (30976), en - het wetsvoorstel Wijzigingen van wetgevingstechnische of anderszins ondergeschikte aard aan te brengen in de wet geluidhinder en enkele andere wetten (30848)
Vergaderjaar 2006-2007