87ste vergadering

Donderdag 28 juni 2007

10.15 uur

Voorzitter: Verbeet

Tegenwoordig zijn 104 leden, te weten:

Agema, Anker, Aptroot, Arib, Azough, Van Beek, Besselink, Biskop, Blok, Van Bochove, Boekestijn, Van Bommel, Bosma, Bouchibti, Van der Burg, Van de Camp, Çörüz, Cramer, Van Dam, Dibi, Duyvendak, Eijsink, Ferrier, Fritsma, Van Gennip, Van Gent, Van Gerven, Gesthuizen, Van Gijlswijk, Gill'ard, Graus, Van Haersma Buma, Van der Ham, Haverkamp, Heijnen, Hessels, Van Heugten, Van Hijum, Ten Hoopen, Jacobi, Jansen, Joldersma, Kalma, Kant, Karabulut, Knops, Koopmans, Koppejan, Jules Kortenhorst, Roland Kortenhorst, Koşer Kaya, Kraneveldt-van der Veen, De Krom, Kuiken, Langkamp, Van Leeuwen, Lempens, Madlener, Mastwijk, Van Miltenburg, Neppérus, De Nerée tot Babberich, Nicolaï, Omtzigt, Ormel, Ortega-Martijn, De Pater-van der Meer, Pechtold, Polderman, Poppe, Van Raak, Remkes, Roefs, Roemer, De Rooij, De Roon, De Rouwe, Rutte, Samsom, Schermers, Schinkelshoek, Slob, Smeets, Snijder-Hazelhoff, Van der Staaij, Teeven, Thieme, Van der Veen, Van Velzen, Verbeet, Verdonk, Vermeij, Van der Vlies, Voordewind, Vos, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Waalkens, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Willemse-van der Ploeg, De Wit, Wolbert, Wolfsen en Zijlstra,

en de heer Rouvoet, minister voor Jeugd en Gezin, de heer Hirsch Ballin, minister van Justitie, mevrouw Ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Huizinga-Heringa, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, en de heer Heemskerk, staatssecretaris van Economische Zaken.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Irrgang en Schippers.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven