Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-03-2001 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20002001-4135-4135-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 27483
Behandeld dossier 26608
Behandeld dossier 27493
Behandeld dossier 27596
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2001-03-15
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 4135
Identifier h-tk-20002001-4135-4135-1
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Rampen
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ouderen
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 4135-4135
Pskey HAN7236A02
Publicatiedatum 2001-03-27
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 57
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 4135
Taal nl
Titel Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet rampen en zware ongevallen in verband met het verstrekken van een bijdrage in de kosten van bijstand verleend in België of Duitsland bij de bestrijding van een ramp of een zwaar ongeval (27596); - Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met kwijting aan bestuurders en commissarissen (27483); - Wet conflictenrecht onrechtmatige daad (26608); - en 1 ander wetsvoorstel (27493)
Vergaderjaar 2000-2001