Noot 1 (zie blz. 4177)

Interpellatievragen van het lid Ross-van Dorp (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen inzake de tekorten in het onderwijs

1

Deelt u de verwachting van de heer De Graaf, voorzitter van een coalitiepartij van «een nationale onderwijsramp door het tekort aan leraren»? Acht u het met hem van het grootste belang dat het onderwijs er nog dit jaar veel geld bij krijgt?

2

Graag wil het CDA de feiten boven tafel hebben en daarom stellen wij de volgende vragen:

– Wat is er na het Regeerakkoord 1998 beschikbaar gekomen aan structurele extra gelden voor zowel de correctie op te laag geraamde leerlingen-/studentenaantallen als ter voorkoming van voorgenomen bezuinigingen?

– Wat is er na het Regeerakkoord 1998 beschikbaar gekomen aan incidentele extra gelden en wat zijn daarvan reeds voorgenomen uitgaven die naar voren zijn gehaald?

– Wat is er daarnaast beschikbaar gekomen aan structurele extra gelden en wat zijn daarvan reeds voorgenomen uitgaven die naar voren zijn gehaald?

– Hoe verhouden deze cijfers zich tot de behoefteramingen van de Onderwijsbonden CNV (+/- 12 miljard structureel voor Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs) en de Aob (+/- 18 miljard structureel voor Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs).

3

Waarom heeft u het zover laten komen dat er nu stakingen zijn? Welke betekenis hecht u zelf aan het feit dat er nu stakingen zijn?

4

Betekenen de stakingen niet dat het onderwijsveld, ondanks de bij vraag 2 genoemde cijfers, geen enkel vertrouwen in u heeft wat betreft uw inzet voor de Voorjaarsnota?

5

Hoe denkt u de trend te keren dat de hogescholen met tweedegraadsopleidingen een aantal opleidingen sluiten, omdat ze te weinig studenten hebben en daardoor met verlies draaien vanwege te lage bekostiging, dit terwijl er de komende jaren een groot tekort aan leraren zal zijn? Bent u inmiddels niet beland in een negatieve spiraal die niet meer om te buigen is? Heeft u eigenlijk nog wel grip op de arbeidsmarkt in het onderwijs? Of is het meer «branden blussen» en ad hoc-politiek?

6

Op welke wijze moeten wij uw uitspraken beoordelen dat 1 miljard-plus bij de Voorjaarsnota (wens Aob) aan de krappe kant is? Is dat dan incidenteel of structureel geld? Waarmee dekt u deze uitgaven? Waar moet dat geld aan worden besteed?

Naar boven