Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-10-1998 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-19981999-701-718".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1998-10-08
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 718
Identifier h-tk-19981999-701-718
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 701-718
PS key HAN6625N
Publicatiedatum 1998-10-15
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 12
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 701
Taal nl
Titel Noot 1: Schriftelijke antwoorden van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, mede namens de staatssecretaris, op vragen, gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de begroting van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor 1999 (26 200 XIV); Noot 2: Schriftelijke antwoorden van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor het Grote Steden- en Integratiebeleid op op vragen, gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor 1999 (26200 VII)
Vergaderjaar 1998-1999