12de vergadering

Donderdag 8 oktober 1998

10.15 uur

Voorzitter: Van Nieuwenhoven

Tegenwoordig zijn 111 leden, te weten:

Van den Akker, Albayrak, Apostolou, Van Ardenne-van der Hoeven, Augusteijn-Esser, Balemans, Balkenende, Barth, Van Beek, Belinfante, Van den Berg, Bijleveld-Schouten, Blaauw, Van Blerck-Woerdman, Blok, De Boer, Van Bommel, Bos, Brood, Bussemaker, Cherribi, De Cloe, Cornielje, Crone, Van Dijke, Dijksma, Dijkstal, Dittrich, Van den Doel, Van Dok-van Weele, Duivesteijn, Eisses-Timmerman, Essers, Feenstra, Geluk, Van Gijzel, Giskes, Gortzak, De Haan, Halsema, Harrewijn, Herrebrugh, Hessing, Van der Hoek, Hoekema, Van der Hoeven, Kalsbeek-Jasperse, Kamp, Kant, Karimi, Klein Molekamp, Van der Knaap, Lambrechts, Leers, Luchtenveld, Marijnissen, E. Meijer, Middel, Van Middelkoop, De Milliano, Niederer, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oedayraj Singh Varma, Oplaat, Örgü, Passtoors, Patijn, Poppe, Rehwinkel, Reitsma, Remak, Rietkerk, Rijpstra, Rosenmöller, Ross-van Dorp, Scheltema-de Nie, Schoenmakers, Schreijer-Pierik, Schutte, Smits, Van der Staaij, Van der Steenhoven, Stellingwerf, Stroeken, Swildens-Rozendaal, Terpstra, Timmermans, Ter Veer, Te Veldhuis, Vendrik, Verbugt, Verburg, Verhagen, Van der Vlies, Voorhoeve, M.B. Vos, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, Waalkens, Wagenaar, Van Walsem, Weekers, Weisglas, Van Wijmen, Wijn, Wilders, De Wit, Witteveen-Hevinga, Van Zijl en Van Zuijlen,

de heren Peper, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Apotheker, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Van Boxtel, minister voor het Grote Steden- en Integratiebeleid, G.M. de Vries, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, en mevrouw Faber, staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Hillen, Bos, Zijlstra en Van Wijmen, wegens bezigheden elders;

Middel, wegens bezigheden elders, alleen voor de middag- en avondvergadering;

Noorman-den Uyl en Van Oven, wegens bezigheden elders, alleen voor de avondvergadering;

Biesheuvel, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven