Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-06-1999 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-19981999-5067-5067".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 26577
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1999-06-09
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 5067
Identifier h-tk-19981999-5067-5067
Onderwerp Landbouw | Voedselkwaliteit
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 5067-5067
PS key HAN6731A08
Publicatiedatum 1999-06-15
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 86
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 5067
Taal nl
Titel Stemmingen over vijf moties, ingediend tijdens het debat over de dioxineaffaire, te weten: - motie-Atsma c.s. over het gevoerde beleid (26577, nr. 5); - motie-Van der Vlies c.s. over het voorzorgprincipe (26577, nr. 6); - motie-Poppe over effectieve controle van vetsmelterijen (26577, nr. 7); - motie-Oplaat c.s. over de interne organisatie van het ministerie van LNV (26577, nr. 8); - motie-Waalkens c.s. over voldoende waarborgen in de voedselketen (26577, nr. 9)
Vergaderjaar 1998-1999