Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-06-1999 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-19981999-5066-5067".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 26580
Behandeld dossier 21501-20
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1999-06-09
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 5067
Identifier h-tk-19981999-5066-5067
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 5066-5067
PS key HAN6731A07
Publicatiedatum 1999-06-15
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 86
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 5066
Taal nl
Titel Stemmingen over drie moties, ingediend tijdens het debat over de Staat van de Europese Unie/Europese top, te weten: - motie-Van Middelkoop/De Hoop Scheffer over een nieuwe architectuur van het financiële stelsel (21501-20,26580, nr. 87); - motie-Van Middelkoop/De Graaf over het Europees bureau voor fraudeonderzoek (21501-20,26580 , nr. 88); - motie-Van Middelkoop over het wapenexportbeleid (21501-20,26580 , nr. 89)
Vergaderjaar 1998-1999