Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen) (24326).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Tijdens de behandeling hedenochtend is het amendement-Adelmund (stuk nr. 9) door de staatssecretaris overgenomen.

De artikelen I t/m XLVI en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven