Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 7, item 4

4 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Baay-Timmerman, Ester en Huizinga-Heringa.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Voor de goede orde wijs ik de leden erop dat wij sinds gistermiddag twee nieuwe leden in ons midden hebben: de heer Keunen voor de VVD-fractie — ik zie hem zitten en hij staat nu op — en de heer Berkhout voor de fractie van Forum voor Democratie. Het leek mij goed om dat nog te vermelden nu de Kamer nagenoeg volledig aanwezig is vandaag.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.