Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 7, item 12

12 Mededelingen

De voorzitter:

Voordat wij verdergaan met de Algemene Politieke Beschouwingen, meld ik de Kamer dat ik op verzoek van de VVD-fractie het lid Keunen heb aangewezen als lid van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), de commissie voor Koninkrijkrelaties (KOREL) en de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Ook heb ik de heer Keunen aangewezen als lid van de commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) in plaats van de heer Van der Burg.

Mevrouw Adriaansens heb ik aangewezen als lid van de commissie voor Financiën (FIN).

De heer Van der Burg heb ik aangewezen als lid van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Verder heb ik ingevolge artikel 37 van het Reglement van Orde mevrouw De Bruijn-Wezeman tot ondervoorzitter van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) benoemd.