Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-06-2020 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20192020-32-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35417
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-06-16
Datum vergadering 2020-06-16
Documentstatus Opgemaakt
Handelingentype Hamerstukken
Identifier h-ek-20192020-32-4
Itemnummer 4
Onderwerp Bestuur | Parlement
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-06-25
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 32
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (35417).
Vergaderjaar 2019-2020