8 Mededelingen

De voorzitter:

Ik heb begrepen dat de heer Kox een punt van orde heeft met betrekking tot het op 2 juni jongstleden gehouden interpellatiedebat en de uitvoering van de motie-Kox cum suis inzake een tijdelijke huurstop. Ik geef graag het woord aan de heer Kox voor een korte toelichting bij de interruptiemicrofoon.

De heer Kox (SP):

Voorzitter. Ik zou de Kamer willen vragen om een korte derde termijn naar aanleiding van de vorige week aangenomen motie en de reactie daarop van de minister, om een groot aantal fracties de mogelijkheid te geven een nieuwe motie in te dienen.

De voorzitter:

Wenst een van de andere leden het woord over het verzoek van de heer Kox? Dat is niet het geval. Kan de Kamer zich vinden in een korte derde termijn? Dat is het geval. Dan stel ik voor die derde termijn te houden vlak voor de dinerpauze, rond 18.00 uur.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven