3 Mededelingen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Aangezien voor het voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen, ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegde verdragen en een overeenkomst, algemene maatregelen van bestuur die zijn voorgehangen, de voorgenomen wijziging van een gemeenschappelijke regeling en een voorgenomen privaatrechtelijke rechtshandeling de termijnen zijn verstreken, stel ik vast dat wat deze Kamer betreft aan uitdrukkelijke goedkeuring hiervan geen behoefte bestaat. Het betreft de volgende Kamerstukken: 35385, A; 22026, HX; 35389, A; 23908 (R1519), CG en CH; 35425 (R2145), A; 35432 (R2146), A; 30872, H en 32847/32813, R.

Naar boven