Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 25, item 13

13 Stemming motie Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten),

te weten:

  • -de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector (35431, letter D).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De Kamer heeft vanmiddag besloten om direct over de motie van de heer Kox te stemmen. We stemmen derhalve nu over de motie 35341, letter D, de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector.

In stemming komt de motie-Kox c.s. (35431, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, de SP, de PvdD, de PvdA, de SGP, de OSF, FvD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, D66, de ChristenUnie, de VVD en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is aangenomen.