Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 25, item 3

3 Mededelingen

De voorzitter:

Voordat wij verdergaan met de agenda van vandaag heb ik eerst nog enkele huishoudelijke mededelingen.

Rekening houdend met de 1,5 meter afstand tussen personen is er voor veertien woordvoerders plaats in deze zaal; voor iedere fractie één.

Na elke wisseling van onderwerp zal een korte pauze worden ingelast zodat fracties van woordvoerder kunnen wisselen en verdere voorbereidingen kunnen worden getroffen.

Aan het einde van de vergadering zal over alle wetsvoorstellen worden gestemd waarover vandaag wordt beraadslaagd. Eventuele moties worden in de volgende vergadering in stemming gebracht.

In het geval een fractie meerdere stemverklaringen wil afleggen, zal dit gebeuren door één lid van die fractie. Er zal tussen de stemmingen niet worden gewisseld.

Tevens is er plek voor de bewindspersonen en voor de medewerkers van de Eerste Kamer, die zorgen voor een goed verloop van de vergadering.

De vaste interruptiemicrofoons, die met de hand worden bediend, zijn vervangen door één microfoon die met de voet kan worden bediend. Hij staat daar, in het midden van de zaal.

De Kamerbewaarder draagt handschoenen en reinigt het spreekgestoelte na iedere spreker.

Ik verzoek de Kamerleden om, wanneer zij het spreekgestoelte gebruiken, voldoende afstand te houden tot de Kamerbewaarder.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.